دیوار

875271_548 ۰

ترامپ افزود به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اعتماد کامل دارد

اظهارات ترامپ در آن نشست خبری در رد احتمال دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و نیز زیر سوال بردن نتایج و داده‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا واکنش و بازتاب گسترده‌ای در آمریکا داشت به نحوی...