ایمنی جرثقیل ها ارتینگ آلاینده های زیست محیطی

شرکت آمایش کیفیت سلامت تمرکز ویژه ای بر روی ایمنی فعالیت های مهندسی و فنی دارد و از آنجایی که با یک اشتباه ساده چندین نفر از کارگران کارگاه را خواهد کشت یا جراحاتی به آنها وارد خواهد نمود، که با هیچ قیمتی قابل جبران نخواهد بود. مسائل مطرح شده در ذیل نکات ایمنی است که باید یک راننده جراثقال رعایت کند و کوتاهی و قصور در آن جرم خواهد بود و شخص راننده مسئول و پاسخگو خواهد بود.

ایمنی جرثقیل ها یکی از مهمترین عوامل در فعالیت های حرفه ای فنی و مهندسی و عمرانی است که رعایت اصول ایمنی در کار با جرثقیل از شرایط لازم هر فعالیت فنی و مهندسی است. حجم زیاد شخطرات که موجب آسیب پذیری به نیروی انسانی و تلفات جانی و مادی می شود و به تبع آن خسارات مادی و معنوی حاصله از مهمترین ضروریاتی است که توسعه دانش پیشگیری را اجتناب ناپذیر می کند. با تعریف پروژه های ساختمانی و مشخص کردن فعالیت های ساختمانی و عمرانی به بررسی برخی عوامل موثر بر ایمنی گارگاه ها شامل عوامل سیاستی و خط مشی، عوامل فرآیند، عوامل انگیزشی و محیط کار پرداخته و به برخی خطرهای پروژه اشاره می کند و در مورد راه های  پیشگیری از آنها مطالبی را ارائه می دهد.

ارتینگ از دیگر مباحث مهم فعالیت های حرفه ای است که عدم رعایت آن باعث برق گرفتگی و صدمات جبران ناپذیر در کار می شود. کابل ها و سیم ها تنها حاوی و ایمنی هدایت جریان الکتریسیته در صنعت برق به شمار می آید. نقش و کیفیت کابل ها در این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این کارشناس بر این باور است که اصول اولیه سیم کشی در پارک ها در انتخاب سیم برق، نصب، کاربرد، تعمیرات و شرایط حفظ و نگهداری از آن ها حائز اهمیت است. اما وضعیت سیم های برق در پارک ها و معابرعمومی بحرانی است!

آلاینده های زیست محیطی تاثیرات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می کند و مطابق استانداردهای جهانی از فعالیت های اقتصادی که اصول حفاظت از محیط زیست در آن رعایت نشده باشد ممانعت به عمل می آید و هم اکنون آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان و حتی ایران به اندازه ای اهمیت یافته است که دولت ها را وادار به جدی گرفتن مسأله و اتخاذ سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای کاهش آلودگی و جلوگیری از آلودگی بیشتر نموده است.

با توجه به تمام أصول حرفه ای کار در صورتی که نیاز به خدمات حرفه ای ایمنی و فنی و آموزشی در کلیه بخش های الاینده های زیست محیطی ارتینگ و ایمنی جرثقیل دارید حتما با شرکت فنی مهندسی امایش کیفیت سلامت به آدرس  http://www.amayeshsalamat.com  تماس بگیرید و از خدمات و محصولات این شرکت نوپا و پویا بهره ببرید.

 

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.