کلیپ تعقیب و گریز مزدا ۳ تهران و شلیک پلیس

فیلم هیجان انگیز از تعقیب و گریز پلیس با راننده مزدا۳ در بزرگراه که در نهایت در کوچه های مزدا ۳ به ضرب گلوله متوقف می شود. در لحظات آخر راننده مزدا با وارد کردن ضربه به ماشین پلیس سعی در فرار از صحنه را دارد که با تیراندازی متوقف می شود.

کلیپ تیراندازی پلیس به راننده مزدا ۳ در تهران

فیلم هیجان انگیز از تعقیب و گریز پلیس با راننده مزدا۳ در بزرگراه که در نهایت در کوچه های مزدا ۳ به ضرب گلوله متوقف می شود. در لحظات آخر راننده مزدا با وارد کردن ضربه به ماشین پلیس سعی در فرار از صحنه را دارد که با تیراندازی متوقف می شود.

جوات

جوات

اهل کاشانم.....................................................................قبله ام یک گل سرخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.