کلیپ شوخی بامزه و خنده دار قرائتی

کلیپ شوخی و بامزه آقای قرائتی در برنامه تلویزیونی که بسیار خنده دار و بانمک هست و مجری هم از خند غش میکنه!

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

جوات

جوات

اهل کاشانم.....................................................................قبله ام یک گل سرخ

You may also like...

۱ پاسخ

  1. دیدگاه قراءتی خودبازیچه است کاش مردم جناب قراءتی راآنگونه که هست ودلهاییکه شکسته وآبروهاییکه ازمردم ریخته وازحقیرشمردن مردم توسط ظاهرآمعلم اخلاق که درعمل بویی ازاخلاق درایشان نیست به هرطرف بادبوزدباخودایشان رامیبردگویی فراموش کرده است که قبل ازانقلاب کی بوده ومردم چگونه باایشان وخانواده اش برخوردمیکردندکه آنچنان کینه ای ازرزیم شاهنشاهی دارندباخانواده شون هرچندکه بعیدمیدانم باخودفکرش راهم بکندکه این رزمندگان ایثارگران وشهدای عزیزوخانوادهایشان بودندکه همه چی برای ایشان وخانواده اش افراهم کنندازصدقه سرجانبازانیکه آنهارا حقیرمیشماردحتی کینه ایکه ازدوران قبل ازانقلاب ازدشمنان نطام جمهوری اسلامی داردراباحقیرشمردن جانبازقطع نخاعی که بجزاحترام نسبت به ایشان چیزی نداشته ان فلک زده رابادشمنان اشتباه گرفت درسالهای حدود۶۸ودرمیان جمع درروستاییکه رفته بودبرای تفریح وتبلیعات که خودی نشان بدهدوچنان جانبازبخت برکشته راحقیرشمردوتفیلی خاندکه دیگرازآنوقت ایشان همیشه ازخداوندحقیرشدن قراءتی ازخداوندخاهان میباشدوبه امیدیکه روزی برویلچربنشیندوسالیان طولانی روزی هزاربارآرزوی مرگ کندحضرت ملک الموت کوشه ای چشمی حتی بهش نکندتاروزیکه جانبازقطع نخاع که ازسادات رضوی هم هست زنده باشدحقیرشمردن قراءتی راتوسط خداوندنزدمردم خاستاراست وشبها که بیش از۴۵بارعمل جراحی شده وبیشترشبهاازدردنمیخابدآرزومیکندآنچنانکه ایشان برخوردکردتابه سزای عملش نرسدفراموش نخاهدشدماراخیلی هاتحقیرکرده اندترحم کرده اندتوهین کرده اندبه این اندازه دلم نشکسته وهرگزفراموشش نخاهم کردبه حق این شبهاوروزها خداوندااینگونه افرادراخودت مجازات کن آمین یارب العالمین انشاالله بحق شهدای کربلا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.