Tagged: بی حجابی

56105_198[1] ۱۴۷

شوی زننده مانتو در پیاده روهای شیراز! + تصاویر

طی روزهای گذشته، یکی از مانتوفروشی‌ها در یکی از خیابان‌های مشهورشیراز، در اقدامی عجیب «شوی مانتو» برگزار و تصاویری از مانکن‌های خود را در شبکه‌هایاجتماعی منتشر کرد. نگاهی به تصاویر منتشر شده در این...